Goeie pryse vir ou Kaapse meubels

Ou-Kaapse volksmeubels bly ge-wild onder versamelaars, trek al-tyd die aandag wanneer dit op-geveil word en behaal meestal goeie pryse.

Dit was ook die geval by Ste-phan Welz & Co se pas afgelope winterveiling by Alphen in Con-stantia, digby Kaapstad. Van die 22 lotte wat te koop gebied is, is 14 van die hand gesit teen R128 432, wat die afslaers-kommissie en BTW insluit. Die hoogste prys, R23 192, is behaal vir ‘n wastafeltjie van so-liede stinkhout wat uit die 1800’s dateer. Die tafeltjie getuig van goeie vakmanskap, het vier laaie en reguit, afgespitste pote. Aan die voorkant is ‘n stervormige inleg-werk-versiering aangebring. Die naasbeste prys van R13 915 is betaal vir ‘n geelhout-wakis wat met aangeverfde, stervormi ge patrone versier is. Die kis da-teer uit die 1800’s. Vir ‘n geelhout-muurkas, ook 19de eeus, met drie rakke is RH 938 betaal. Dit is nogal ‘n goeie prys vir hierdie meubel-stuk, 119 cm x 109,5 cm x 39 cm, want die deurtjies ontbreek. ‘n Ou Kaapse rusbank van stinkhout met ‘n riempiesmat en ‘n eenvoudige ontwerp, het R10 744 behaal. Nog ‘n rusbank van stinkhout, met mooi gedraaide pote, tolle-tjies op die rugkant, netjiese, ge-boe armleunings en ‘n riempies-mat in vier seksies verdeel, het R9 550 behaal. Die verskil in prys tussen hier-die twee meubelstukke dui daar-op dat versamelaars nie net na die estetiese aspek van ‘n meu-belstuk kyk nie, maar ook na die vakmanskap. Eenvoud en ouder-dom word soms hoer aangeslaan as versiering en afwerking. Goeie pryse vir ou Kaapse meubels Marthinus van Bart Die Ou-Kaapse stinkhout-was-tafeltjie met vier laaie is vir R23192 opgeveil. Die Ou-Kaap-se wakis van geelhout en met geverfde sterpatrone versier, het R13 915 behaal.Coverage - Stephan Welz & Co - Rapport - 19 June 2016

2016-11-02T09:49:16+00:00

About the Author: