Waardasies, oudhede en lekker saamkuier om die museumtafel

Oorweldigende reaksie van die publiek is op Vrydag 29 April gekry met die besoek van die firma Stephan Welz & Co aan die Parrys-museum.

Dit was die firma se eerste besoek hier en bes moontlik ook nie die laaste om ‘n soge-naamde “sweep” of “Antique Roadshow” hier te doen met gratis waardasies van enige oudhede.

Mense kon die dag enige items van waarde of oudhede bring vir die waardasies en bo en behalwe die pryswaarde wat aan die items ge-gee is, het waardeerder Johan Cronje, ook die eienaars op die spoor gesit van mense wat moontlik in die items sou belangstel asook inligting oor elke item se moontlike oor-sprong en jaartal waaruit dit dateer.

Van horlosies, tot ornamente, knipmesse en munte om maar net ‘n paar te noem, is gewaardeer, terwyl talle mense die oggend by die museum vertoef het om te luister na die interessante gesprekke met die waardering van elke items, of sommer om net ‘n draai deur die museum te stap.

‘n Pluimpie vir Iris Andrew vir hierdie ini-siatief. Die museum is tans net oop op af-spraak en besoekers is welkom om Iris te ska-kel by (056) 817 1435 of 083 650 8712 om reelings te tref.Coverage - Stephan Welz & Co - Parys Gazette - 05 May 2016

2016-11-02T09:49:20+00:00

About the Author: